PASS

Như đã thông báo mình sẽ làm quiz cho pass, nên các bạn vào link này, làm xong quiz thì mình sẽ gửi pass qua mail của các bạn nhé!!!

Mình có một yêu cầu hơi quá đáng là mong các bạn đọc nhiều truyện ở nhà mình nên quiz truyện A sẽ là tình tiết trong truyện B nhé!!! Cảm ơn các bạn, và dưới đây là quiz!!!

NGƯỜI HAI MẶT: Hint là tình tiết trong truyện Người Điều Khiển Tâm Lý I: Quiz

SỦNG THÊ GIANG HỒ LỘ: Hint là tình tiết trong truyện Người Điều Khiển Tâm Lý I và những truyện khác của Minh Nguyệt Thính Phong: Quiz