13 thoughts on “”

      1. B ơi fb của bạn là j t tìm k đc 😭

    1. bạn vào làm quiz để lấy pass truyện nhé, còn truyện Cô Ấy Biết Tất Cả thì mình đã gỡ pass rồi nha bạn!

Leave a Reply