Tảng Đá Nở Ra Hoa Dâm Bụt

Tảng Đá Nở Ra Hoa Dâm Bụt (đang edit)

3

Tác giả: Bạch Nhất Mặc

Thể loại: Hiện Đại, Trinh Thám

Độ dài: 130 chương

Editor + Beta: Hachonie

Poster: Hachonie

**************************

Văn án

Anh là đội trưởng đội cảnh sát, bề ngoài lạnh lùng, nội tâm ấm áp, được mọi người trong đội cảnh sát gọi là “Tướng Quân Bàng”.

Trong mắt những đội viên khác, từ trước đến giờ chỉ có “Tướng Quân Bàng” anh tuấn, dũng mãnh, luôn chỉ huy người khác nhưng chẳng biết từ bao giờ lại bị một cô gái thần bí chỉ huy lại.

Người chưa bao giờ đọc thơ nhưng lại đi viết thư tình, làm thơ nhưng không đâu vào đâu cả.

Người luôn kiêu ngạo, không nghe lời ai mà nay lại đi làm học sinh ngoan.

Người ghét phòng tập thể hình nhưng lại chủ động đi làm huấn luyện viên riêng cho cô ấy… Nói chung là không có việc gì anh không làm cả.

Có một người sâu sắc tổng kết đây là một hiện tượng nghịch ý trời: Một đóa hoa tươi cắm trên một tảng đá, thật bất ngờ!

Sau đó, thư tình của anh bất hạnh đến tay cô ấy.

Cô nhìn rồi chỉ vào bức thư tình không đâu vào đâu của anh “Sông cạn đá mòn, anh cũng sẽ ở bên cạnh em mãi mãi” cười hỏi: “Nếu sông cạn, đá mòn, chứng tỏ trên đời này không có gì là bền vững trường tồn, ai còn có thể đảm bảo sự mãi mãi.”

Đây là đạo lý mà lúc lên 10 tuổi cô đã hiểu.

Anh xét nát thư tình, “Không cần mãi mãi, anh có thể dùng cả đời để chứng minh, em có anh là đủ rồi.”

Anh cho cô tình yêu như tảng đá rắn chắc, không thể phá hủy, có thể sẽ không là mãi mãi, cũng có thể đến mãi mãi cũng không bằng.

PS: Tên truyện Tảng Đá Nở Ra Hoa Dâm Bụt vì tên của nữ chính là Tang Cận, chữ Cận có nghĩ là hoa dâm bụt.

*****************

MỤC LỤC

Quyển 1

Chương 1   ~   Chương 2   ~   Chương 3   ~   Chương 4   ~   Chương 5

Chương 6   ~   Chương 7   ~   Chương 8   ~   Chương 9   ~   Chương 10

Chương 11   ~   Chương 12   ~   Chương 13   ~   Chương 14   ~   Chương 15

Chương 16   ~   Chương 17   ~   Chương 18   ~   Chương 19   ~   Chương 20

Chương 21   ~   Chương 22   ~   Chương 23   ~   Chương 24   ~   Chương 25

Chương 26   ~   Chương 27   ~   Chương 28   ~   Chương 29   ~   Chương 30

Chương 31   ~   Chương 32   ~   Chương 33   ~   Chương 34   ~   Chương 35

Quyển 2

Chương 36   ~   Chương 37   ~   Chương 38   ~   Chương 39   ~   Chương 40

Chương 41   ~   Chương 42   ~   Chương 43   ~   Chương 44   ~   Chương 45

Chương 46   ~   Chương 47   ~   Chương 48   ~   Chương 49   ~   Chương 50

Chương 51   ~   Chương 52   ~   Chương 53   ~   Chương 54   ~   Chương 55

Chương 56   ~   Chương 57   ~   Chương 58   ~   Chương 59   ~   Chương 60

Chương 61   ~   Chương 62   ~   Chương 63   ~   Chương 64   ~   Chương 65

Quyển 3

Chương 66   ~   Chương 67   ~   Chương 68   ~   Chương 69   ~   Chương 70

Chương 71   ~   Chương 72   ~   Chương 73   ~   Chương 74   ~   Chương 75

Chương 76   ~   Chương 77   ~   Chương 78   ~   Chương 79   ~   Chương 80

Chương 81   ~   Chương 82   ~   Chương 83   ~   Chương 84   ~   Chương 85

Chương 86   ~   Chương 87   ~   Chương 88   ~   Chương 89   ~   Chương 90

Chương 91   ~   Chương 92   ~   Chương 93   ~   Chương 94   ~   Chương 95

Quyển 4

Chương 96   ~   Chương 97   ~   Chương 98   ~   Chương 99   ~   Chương 100

Chương 101   ~   Chương 102   ~   Chương 103   ~   Chương 104   ~   Chương 105

Chương 106   ~   Chương 107   ~   Chương 108   ~   Chương 109   ~   Chương 110

Chương 111   ~   Chương 112   ~   Chương 113

Chương 114   ~   Chương 115   ~   Chương 116

Quyển 5

Chương 117   ~   Chương 118   ~   Chương 119   ~   Chương 120

Chương 121   ~   Chương 122   ~   Chương 123   ~   Chương 124   ~   Chương 125

Chương 126   ~   Chương 127   ~   Chương 128   ~   Chương 129   ~   Chương 130

 

 

Advertisements