Người Điều Khiển Tâm Lý II

Người Điều Khiển Tâm Lý II  (đang edit)

Tác giả: Dực Tô Thức Quỷ

Thể loại: Hiện Đại, Trinh Thám

Độ dài: 71 chương + 2 ngoại truyện

Raw: jjwxc.net/onebook.php?novelid=2133148

Editor + Beta: Hachonie

Poster: Trạch Nữ Giá Đáo

**************************

Văn án

Đội điều tra đặc biệt có 1 bảo bối: Mộc Cửu
Đội điều tra đặc biệt có 2 kẻ dở hơi: Lam Tiêu Nhã, Triệu Cường
Đội điều tra đặc biệt có 3 kỳ tích: Đội trưởng ca hát, Mộc Cửu cười, Triệu Cường không lác đường

**************************

MỤC LỤC

Nụ Cười Chết Chóc

Chương 1  ~  Chương 2  ~  Chương 3  ~  Chương 4

Chương 5  ~  Chương 6  ~  Chương 7  ~  Chương 8

Hôn Lễ Màu Máu

Chương 9  ~  Chương 10  ~  Chương 11  ~  Chương 12

Chương 13  ~  Chương 14  ~  Chương 15  ~  Chương 16

Chương 17  ~  Chương 18  ~  Chương 19

Người Đàn Ông Ăn Thịt Người

Chương 20  ~  Chương 21  ~  Chương 22  ~  Chương 23  ~  Chương 24

Chương 25  ~  Chương 26  ~  Chương 27  ~  Chương 28  ~  Chương 29

Chương 30  ~  Chương 31  ~  Chương 32

Thôn Của Trần Mặc

Chương 33  ~  Chương 34  ~  Chương 35  ~  Chương 36  ~  Chương 37  ~  Chương 38

Lời Tiên Tri Tử Vong

Chương 39  ~  Chương 40  ~  Chương 41  ~  Chương 42  ~  Chương 43  ~  Chương 44

Chương 45  ~  Chương 46  ~  Chương 47  ~  Chương 48  ~  Chương 49

Thời Gian Chính Xác

Chương 50  ~  Chương 51  ~  Chương 42  ~  Chương 53  ~  Chương 54

Chương 55  ~  Chương 56  ~  Chương 57  ~  Chương 58

Búp Bê Bị Mất

Chương 59  ~  Chương 60  ~  Chương 61  ~  Chương 62  ~  Chương 63

Chương 64  ~  Chương 65  ~  Chương 66  ~  Chương 67

Đếm Ngược

Chương 68  ~  Chương 69  ~  Chương 70  ~  Chương 71

Ngoại Truyện

Ngoại Truyện 1 – Ngoại Truyện 2

Leave a Reply