Sủng Thê Giang Hồ Lộ

Sủng Thê Giang Hồ Lộ (đang edit)

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Thể loại: Cổ đại

Độ dài: 125 chương

Raw: https://www.919yq.net/book/24618/

Editor + Beta: Hachonie

Poster: Trạch Nữ Giá Đáo

*****************

Văn án

Tiểu hiệp vừa gặp đã yêu: Nàng mà nhảy xuống ta cũng sẽ nhảy!
(Con gái nhà họ Thủy: Ta không nhảy, ta bị ném xuống!)
Cách theo đuổi vợ của Lăng tiểu hiệp: Ta bị nàng lợi dụng hết rồi, mỗi ngày hầu nàng ăn uống ngủ nghỉ thay y phục, nàng còn không chịu cho ta danh phận?
(Con gái nhà họ Thủy: À… Tướng công)
Mức độ yêu vợ của Lăng tiểu hiệp: Trong giang hồ, nếu Lăng Việt Sơn nói mình thương yêu vợ hạng nhì, ai dám xưng hạng nhất??
(Con gái nhà họ Thủy:…Có ai so cái này với chàng không?)

*****************

MỤC LỤC

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10

Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20

Chương 21 ~ Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25

Chương 26 ~ Chương 27 ~ Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30

Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33 ~ Chương 34 ~ Chương 35

Chương 36 ~ Chương 37 ~ Chương 38 ~ Chương 39 ~ Chương 40

Chương 41 ~ Chương 42 ~ Chương 43 ~ Chương 44 ~ Chương 45

Chương 46 ~ Chương 47 ~ Chương 48 ~ Chương 49 ~ Chương 50

Chương 51 ~ Chương 52 ~ Chương 53 ~ Chương 54 ~ Chương 55

Chương 56 ~ Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60

Chương 61 ~ Chương 62 ~ Chương 63 ~ Chương 64 ~ Chương 65

Chương 66 ~ Chương 67 ~ Chương 68 ~ Chương 69 ~ Chương 70

Chương 71 ~ Chương 72 ~ Chương 73 ~ Chương 74 ~ Chương 75

Chương 76 ~ Chương 77 ~ Chương 78 ~ Chương 79 ~ Chương 80

Chương 81 ~ Chương 82 ~ Chương 83 ~ Chương 84 ~ Chương 85

Chương 86 ~ Chương 87 ~ Chương 88 ~ Chương 89 ~ Chương 90

Chương 91 ~ Chương 92 ~ Chương 93 ~ Chương 94 ~ Chương 95

Chương 96 ~ Chương 97 ~ Chương 98 ~ Chương 99 ~ Chương 100

Chương 101 ~ Chương 102 ~ Chương 103 ~ Chương 104 ~ Chương 105

Chương 106 ~ Chương 107 ~ Chương 108 ~ Chương 109 ~ Chương 110

Chương 111 ~ Chương 112 ~ Chương 113 ~ Chương 114 ~ Chương 115

Chương 116 ~ Chương 117 ~ Chương 118 ~ Chương 119 ~ Chương 120

Chương 121 ~ Chương 122 ~ Chương 123 ~ Chương 124 ~ Chương 125