Cô Ấy Biết Tất Cả

Cô Ấy Biết Tất Cả (hoàn)

Tác giả: Tiêu Nghiêu Nguyệt

Thể loại: Hiện đại, Trinh thám

Độ dài: 245 chương

Raw: https://www.hongshu.com/book/78499/

Editor + Beta: Hachonie

Poster: Hachonie

*****************

Giới thiệu

Từ lần gặp nhau ở hiện trường vụ án đã mở ra duyên phận của Cận Hải Dương và Thẩm Lưu Bạch.
Anh là Đội trưởng đội Hình Sự trẻ tuổi nhất Hải Đô, anh gặp giáo sư pháp y trẻ tuổi nhất Học Viện Hình Cảnh.
Anh xuất thân danh môn, cường thế đoạt hào, vậy mà trong ngàn người chỉ thấy được một mình cô.
Cô trong trẻo nhưng lạnh lùng trầm mặc, thông minh tuyệt đỉnh, lại hết lần này đến lần khác không nhìn ra được chuyện tình cảm nam nữ.
Hai người một lạnh một nóng, sớm chiều ở cùng nhau lại tạo nên sự ăn ý hiếm có.
Hỏa hoạn trong mật thất vào nửa đêm, Ngôi sao trẻ chết một cách lạ lùng, Vừa dứt câu chửi thì có thi thể rơi xuống đất.
Từng vụ án mang tên vở kịch được thiết kế cách tỉ mỉ, đang lặng lẽ trình diễn.
Bí ẩn của Thẩm Lưu Bạch dần dần mở ra.
Chỉ đến khi bức màn hạ xuống, cô và anh cùng sóng vai, cùng nhau nghe âm thanh của người chết.
Cô nói, đừng để mắt lừa mình.
Bởi vì, cô biết tất cả.

*****************

MỤC LỤC

Án Mạng Trong Bữa Tiệc

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~ Chương 4 ~ Chương 5

Chương 6 ~ Chương 7 ~ Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10

Chương 11 ~ Chương 12 ~ Chương 13 ~ Chương 14 ~ Chương 15

Chương 16 ~ Chương 17

Cái Chết Của Nữ Minh Tinh

Chương 18 ~ Chương 19 ~ Chương 20 ~ Chương 21 ~ Chương 22

Chương 23 ~ Chương 24 ~ Chương 25 ~ Chương 26 ~ Chương 27

Chương 28 ~ Chương 29 ~ Chương 30 ~ Chương 31 ~ Chương 32

Chương 33 ~ Chương 34 ~ Chương 35 ~ Chương 36 ~ Chương 37

Chương 38 ~ Chương 39 ~ Chương 40

Lời Nguyền Luân Hồi

Chương 41 ~ Chương 42 ~ Chương 43 ~ Chương 44 ~ Chương 45

Chương 46 ~ Chương 47 ~ Chương 48 ~ Chương 49 ~ Chương 50

Chương 51 ~ Chương 52 ~ Chương 53 ~ Chương 54 ~ Chương 55

Chương 56 ~ Chương 57 ~ Chương 58 ~ Chương 59 ~ Chương 60

Chương 61 ~ Chương 62 ~ Chương 63 ~ Chương 64 ~ Chương 65

Chương 66 ~ Chương 67 ~ Chương 68 ~ Chương 69 ~ Chương 70

Chương 71 ~ Chương 72 ~ Chương 73 ~ Chương 74 ~ Chương 75

Thiên Kim Thật Giả

Chương 76 ~ Chương 77 ~ Chương 78 ~ Chương 79 ~ Chương 80

Chương 81 ~ Chương 82 ~ Chương 83 ~ Chương 84 ~ Chương 85

Chương 86 ~ Chương 87 ~ Chương 88 ~ Chương 89 ~ Chương 90

Chương 91 ~ Chương 92 ~ Chương 93 ~ Chương 94 ~ Chương 95

Chương 96 ~ Chương 97 ~ Chương 98 ~ Chương 99 ~ Chương 100

Quỷ Lửa Đêm Khuya

Chương 101 ~ Chương 102 ~ Chương 103 ~ Chương 104 ~ Chương 105

Chương 106 ~ Chương 107 ~ Chương 108 ~ Chương 109 ~ Chương 110

Chương 111 ~ Chương 112 ~ Chương 113 ~ Chương 114 ~ Chương 115

Chương 116 ~ Chương 117 ~ Chương 118 ~ Chương 119 ~ Chương 120

Chương 121 ~ Chương 122 ~ Chương 123 ~ Chương 124 ~ Chương 125

Chương 126 ~ Chương 127 ~ Chương 128 ~ Chương 129 ~ Chương 130 ~ Chương 131

Trò Chơi Trinh Thám

Chương 132 ~ Chương 133 ~ Chương 134 ~ Chương 135 ~ Chương 136

Chương 137 ~ Chương 138 ~ Chương 139 ~ Chương 140 ~ Chương 141

Chương 142 ~ Chương 143 ~ Chương 144 ~ Chương 145 ~ Chương 146

Chương 147 ~ Chương 148 ~ Chương 149 ~ Chương 150 ~ Chương 151

Chương 152 ~ Chương 153 ~ Chương 154 ~ Chương 155 ~ Chương 156

Chương 157 ~ Chương 158 ~ Chương 159 ~ Chương 160 ~ Chương 161

Chương 162 ~ Chương 163 ~ Chương 164 ~ Chương 165 ~ Chương 166

Chương 167 ~ Chương 168 ~ Chương 169 ~ Chương 170 ~ Chương 171 ~ Chương 172

Trên Sân Khấu

Chương 173 ~ Chương 174 ~ Chương 175 ~ Chương 176 ~ Chương 177

Chương 178 ~ Chương 179 ~ Chương 180 ~ Chương 181 ~ Chương 182

Chương 183 ~ Chương 184 ~ Chương 185 ~ Chương 186 ~ Chương 187

Chương 188 ~ Chương 189 ~ Chương 190 ~ Chương 191 ~ Chương 192

Chương 193 ~ Chương 194 ~ Chương 195 ~ Chương 196 ~ Chương 197

Chương 198 ~ Chương 199 ~ Chương 200 ~ Chương 201 ~ Chương 202 ~ Chương 203

Mục Tiêu Thẩm Lưu Bạch

Chương 204 ~ Chương 205 ~ Chương 206 ~ Chương 207 ~ Chương 208 ~ Chương 209

Chương 210 ~ Chương 211 ~ Chương 212 ~ Chương 213 ~ Chương 214 ~ Chương 215

Chương 216 ~ Chương 217 ~ Chương 218 ~ Chương 219 ~ Chương 220 ~ Chương 221

Chương 222 ~ Chương 223 ~ Chương 224 ~ Chương 225 ~ Chương 226 ~ Chương 227

Chương 228 ~ Chương 229 ~ Chương 230 ~ Chương 231 ~ Chương 232 ~ Chương 233

Chương 234 ~ Chương 235 ~ Chương 236 ~ Chương 237 ~ Chương 238 ~ Chương 239

Chương 240 ~ Chương 241 ~ Chương 242 ~ Chương 243 ~ Chương 244 ~ Chương 245

Hoàn